Home

Jeugdkoor 'Hosanna'

Het jeugdkoor ' Hosanna' is opgericht in 1969. Het koor maakt deel uit van de zangvereniging 'Vox Humana'. Deze vereniging gaat uit van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Het hoogste doel van het koor is het zingen van psalmen en geestelijke liederen tot eer van de Heere, Die dat zo waard is. De eerste dirigent was Jan Vink sr. Hij leidde het koor ongeveer acht jaar. Begin 1977 werd Jaap Nieuwenhuis dirigent van het koor. Hij leidde het koor bijna 32 jaar. In 2008 nam hij afscheid van het koor en werd opgevolgd door Benno van Luttikhuizen, die tot dat moment het koor op de piano begeleidde. Eind 2012 werd Else-Marie van Luttikhuizen dirigent van het koor en Benno weer pianist. Sinds 2016 is Ellen van Zandwijk dirigent van het jeugdkoor. Laurence Fierens begeleidt het koor tijdens repetities en uitvoeringen op de piano. Inmiddels is het koor gegroeid tot ruim 80 leden in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. Onder leiding van het bekwame en enthousiaste duo Ellen en Laurence biedt ‘Hosanna’ een fris en boeiend repertoire en geeft uitvoeringen in kerken en zorginstellingen. In de afgelopen jaren zijn meerdere CD’s opgenomen. In december 2019 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan de CD “Hosanna 6” opgenomen in de Oude Kerk in Zwijndrecht. Hosanna repeteert op dinsdag van 18:45 tot 19:30 uur in een zaal van de Julianakerk in Dordrecht.