Home

Mannenkoor 'TEHILLIM'

Ons mannenkoor is opgericht in 1978, dus nu ruim 44 jaar geleden. Het telt nu nog zo’n 45 actieve leden. In de loop van de jaren en onlangs door corona is het ledental toch geleidelijk teruggelopen. Nu is dat nog niet hinderlijk, maar op langere termijn zal de ‘vergrijzing’ toenemen als er geen toestroom is van nieuwelingen! Daarom willen we niet ‘bij de pakken neerzitten’. Onlangs hebben we een nieuwe dirigent benoemd: Marien Stouten uit Zeeland. Op enthousiaste en deskundige wijze geeft hij leiding aan ons mannenkoor. Onze vorige dirigent Lennert Knops blijft aan ons koor verbonden, nu als vaste organist. Juist nú zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden! Alle leeftijden zijn welkom, maar in het bijzonder ook de jongere mannen. Kom gewoon een paar avonden met ons zingen. Op ongedwongen wijze kun je dan kennismaken met ons koor en de dirigent. Vooraf drinken we met elkaar koffie, ook van belang voor het sociale contact. Heb je het al zo druk? Kom dan juist. Zingen is een goede ontspanning! Hartelijk welkom tijdens de repetities. Ter kennismaking kun je 2 maanden gratis bij ons komen zingen in de Julianakerk, hoek Krispijnseweg – Mauritsweg te Dordrecht. We zien uit naar jullie komst! De repetities zijn op donderdag van 21.00 tot 22.30 uur.